teamcoaching via nadja willems

Teamcoaching in regio Kortrijk

Haal alles uit je team!

Een team dat goed op elkaar is ingespeeld, is erg belangrijk voor een vlotte werking van een bedrijf. Er zijn eindeloos veel uitdrukkingen die dat belang onderstrepen: ‘Teamwork makes the dream work’, ‘there is no I in team’, ‘Together Everyone Achieves More’… Het is niet zomaar dat er zo hard gehamerd wordt op een vlotte samenwerking, want het is allerminst vanzelfsprekend. Een team bestaat uit individuen, die stuk voor stuk hun eigen karakter en manier van werken hebben. Daardoor ontstaan er wel al eens conflicten. Sommige persoonlijkheden matchen niet met elkaar, teamleden in een snel groeiende organisatie krijgen niet de tijd en de mogelijkheden om elkaar goed te leren kennen… Het gevolg? De resultaten zijn niet zoals verwacht, er ontstaan extra drempels en de team- of bedrijfssfeer krijgt een ferme domper. Nadja Willems heeft dé oplossing voor jou: teamcoaching. Jouw team wordt door een professionele coach in een teamcoachingtraject begeleidt.

Teamcoaching om het team te versterken – regio Kortrijk

We starten de teamcoaching met een uitgebreide kennismaking, zodat de teamleden elkaar écht leren kennen. Eenvoudige en praktische oefeningen helpen iedereen om zijn eigen rol binnen het team te bepalen, persoonlijke verhalen gemakkelijker te delen… Alles om de teamleden dichter bij elkaar te brengen.

Vervolgens leggen we de verantwoordelijkheden binnen de groep vast, bepalen één of meerdere gemeenschappelijke doelen en zetten uiteen hoe we samen de gewenste resultaten kunnen boeken. Die resultaten hangen af van de specifieke bedrijfsdoelen, maar worden ook aangepast aan de mogelijkheden en de noden van het team.

Het kan zijn dat de teamleader zich nog verder moet ontwikkelen en moet groeien in zijn leidinggevende functie. Tijdens de teamcoaching leert hij onder meer hoe hij zichzelf in vraag stelt en begrip opbrengt voor anderen. Dat allemaal op een eerlijke, open en transparante manier.

Het doel van de teamcoaching is om het team sneller en efficiënter te laten samenwerken en hindernissen weg te werken.

Teamcoaching bij conflicten – regio Kortrijk

Als het team te maken krijgt met conflicten, moet er in eerste plaats gekeken worden naar:

  • waar het conflict zich exact bevindt;
  • welke emoties de betrokkenen ervaren;
  • wat de behoeftes van de individuele teamleden zijn.

Al streef je misschien dezelfde doelstelling na, niet iedereen gaat op dezelfde manier te werk. Daardoor kunnen binnen het team wel al eens conflicten ontstaan. Tijdens de teamcoaching brengen we het conflict in kaart, gaan we het vanuit een objectief perspectief benaderen, ontdoen we het van zijn emotionele lading en leggen we het opnieuw voor aan de groep. Door uit te leggen waarom een deel van het team zich kwetsbaar voelt, creëer je begrip voor ieders standpunt en zorg je ervoor dat aan het einde van de rit alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Dezelfde aanpak werkt ook wanneer een aantal teamleden zich niet goed in hun vel voelen, er regelmatig mensen hun ontslag geven of er binnen een team sluimerende onvrede heerst.

Verschil tussen teambuilding en teamcoaching

We gaan zowel reactief als proactief te werk. We willen het team begeleiden in hun groeiproces, hen leren hoe ze best inspelen en inzetten op elkaar. Onderling vertrouwen is daarbij essentieel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het losse, familiale vertrouwen – dat je kan versterken door bijvoorbeeld een teambuilding te organiseren – en het diepe vertrouwen, waarbij je eerst op zoek moet gaan naar de pijnpunten, om de teamleden vervolgens uit te leggen hoe ze daarmee om moeten gaan. In dit geval spreken we over teamcoaching, omdat het vertrouwen ervoor gaat zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn, kan inzetten op zijn sterktes, maar tegelijkertijd ook zijn zwakke punten erkent. Teamcoaching is daarbovenop sterk gelinkt aan individuele coaching: teamleden moeten tegelijkertijd ook aan hun individuele ontwikkeling binnen het team werken.

Teamcoaching prijs – regio Kortrijk

Hoeveel een teamcoachingtrajct kost, wordt bepaald aan de hand van:

  • Het aantal teamcoachingsessies
  • Eventuele extra sessies (bijvoorbeeld over geweldloze communicatie)
  • De intakegesprekken

Gemiddeld genomen organiseren we één teamcoachingsessie per maand. De tijd tussen de sessies is nodig om alles te laten bezinken en de teamleden de kans te geven hierover na te denken.

Zes maanden na de eindevaluatie nemen we dan opnieuw contact met je op om te checken of alles zoals gewenst verloopt. Eventuele pijnpunten worden dan besproken en aangepakt.

Teamcoaching traject

Hoe ziet een teamcoachingtraject er concreet uit? Tijdens een eerste intakegesprek met de initiatiefnemer (de directie, HR-afdeling, teamleader…) bespreken we de precieze vraag. Daarna halen we het hele team erbij voor een vervolggesprek. Vervolgens gaan we verder aan de slag en proberen we het vertrouwen te herstellen en de veiligheid binnen het team te vergroten. Van daaruit zetten we in op groei en het creëren van een hechte groepsband. Een evaluatie vindt tussentijds en aan het einde van het traject plaats.

Teamcoaching offerte

Wil je weten wat een teamcoachingtraject voor jouw bedrijf kan betekenen of krijg je graag een idee van welk budget hiervoor nodig is? Neem dan zeker contact met ons op en we bellen je spoedig op!

Deel dit met uw kennissen

Contact

nadja@nadjawillems.be
+32 (0)473 70 86 85

Winkelkouter 61
9770 Kruisem

of

Vaart Rechteroever 225
9800 Deinze